Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/05/15 開股東大會日期與地點

HSX 2018/05/15 開股東大會日期與地點

16/05/2018 - 09:34

KSH    召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 KSH  股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年股東大會
– 開會日期 :  2018/05/30 早上 7 點 30’
– 開會地點 : Văn phòng Hà Nội – CTCP Đầu tư và Phát triển KSH, số 99 An Trạch, P. Quốc Tự Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
– 會議內容 : 於 2018/05/15 放在公司網絡 ksh.com.vn

Share clipboard facebook
goolge