Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/06/13 征求股東書面意見

HSX 2018/06/13 征求股東書面意見

14/06/2018 - 13:41

DHM      征求股東書面意見公佈

胡志明市證券交易所對 DHM 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/06/26
– 除權日         : 2018/06/25
– 目的 :  征求股東書面意見
– 實現日期 : 由 2018/07/05 至 2018/07/20
– 實現地點 : Trụ sở văn phòng Công ty, số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên
– 征求內容 :    屬股東大會權限內容 , 詳細以征求股東書面意見報告

Share clipboard facebook
goolge
error: