Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/07/16 股東大會

HSX 2018/07/16 股東大會

18/07/2018 - 09:39

OGC  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 OGC 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年第二期股東大會
– 開會日期 : 2018/07/27 早上 8 點 00’
– 開會地點 : Tầng 5, Rạp FaFim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Share clipboard facebook
goolge