Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/07/19 股東大會

HSX 2018/07/19 股東大會

20/07/2018 - 10:32

IBC  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 IBC 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年第一次異常股東大會
– 開會日期 : 2018/07/27 上午 9 點 00’ 至 11 點 30’
– 開會地點 : Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Share clipboard facebook
goolge
error: