Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/09/14 股東大會

HSX 2018/09/14 股東大會

17/09/2018 - 11:17

JVC  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 JVC 公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年股東異常大會
– 開會日期 : 於 2018/09/27 早上 7 點 30 分
– 開會地點 : 於 Hội trường tầng 11, Công ty cổ phần chứng khoán FPT – số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành Hà Nôi

TMT  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 TMT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/10/05
– 除權日   : 2018/10/04
– 目的 : 召開 2018 年股東異常大會
– 開會日期 : 2018/10/05
– 開會地點 : 於 TMT 公司的 Cuu Long(九龍)工廠會場 – KM9+500, QL5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
– 會議內容 :
+ 通過罷免與推選增加公司董事會成員;
+ 其他問題。

TTF  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 TTF 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/09/26
– 除權日   : 2018/09/25
– 目的 : 召開 2018 年股東異常大會
– 開會日期 : 於 2018 年第 4 季度
– 開會地點 : 於 TTF 公司的總公司會場 – Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
– 會議內容 :
+ 征求股東大會意見有關於以企業合併方式增加註冊資本;
+ 修改公司章程;
+ 推選增加董事會成員;
+ 其他問題。

Share clipboard facebook
goolge