Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/10/08 股東大會

HSX 2018/10/08 股東大會

09/10/2018 - 11:38

PAN  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 PAN 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 於 2018/10/27 下午 13 點 30 分
– 開會地點 : 於河內證劵交易所 – Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Share clipboard facebook
goolge