Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/10/18 股東大會

HSX 2018/10/18 股東大會

19/10/2018 - 13:56

TMT  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 TMT 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/11/05 早上 8 點 00 分
– 開會地點 : Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5. xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
– 會議內容 :
+ 董事會的呈報通過罷免 2017-2021 年任期董事會成員一職;
+ 另選 2017-2021 年任期獨立董事會成員一職;
+ 屬股東大會權限的其他內容。

Share clipboard facebook
goolge