Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/10/22 股東大會

HSX 2018/10/22 股東大會

23/10/2018 - 13:06

GMC  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 GMC 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/11/15
– 除權日   : 2018/11/14
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/12/05
– 開會地點 : Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, Số 21 Hoàng Việt, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
– 會議內容 : 重選董事會和監察部成員。

Share clipboard facebook
goolge