Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/11/02 股東大會

HSX 2018/11/02 股東大會

06/11/2018 - 13:37

VPK  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 VPK 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/11/22 早上 9 點 30’
– 開會地點 : Khách sạn Thắng Lợi – Nhà hàng Victory – Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
– 會議內容 :
+ 通過公司的營運方向;
+ 屬股東大會權限的其他內容。

CTG  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 CTG 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/11/21
– 除權日   : 2018/11/20
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 預計於 2018/12/08
– 開會地點 : Hội trường lớn Trường Đào tạo vá Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
– 會議內容 : VietinBank 人事工作及其他內容(如有)。

Share clipboard facebook
goolge