Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/11/07 股東大會

HSX 2018/11/07 股東大會

08/11/2018 - 13:11

CTG  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 CTG 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/11/21
– 除權日   : 2018/11/20
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/12/08
– 開會地點 : Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
– 會議內容 : 預計是 Vietinbank 人事工作及其他內容(如有)

Share clipboard facebook
goolge