Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/12/21 股東大會

HSX 2018/12/21 股東大會

25/12/2018 - 15:24

DPM  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 DPM 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2017 年股東大會
– 開會日期 : 2019/01/10 上午 9 點 至 11 點
– 開會地點 : Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– 會議內容 :
+ 修改,增加總公司的條例。
+ 通過 2018 年生產經營計劃調整內容。
+ 罷免董事會成員;另選新董事會成員。

Share clipboard facebook
goolge