Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2019/01/02 征求股東書面意見

HSX 2019/01/02 征求股東書面意見

03/01/2019 - 15:43

BMI         征求股東書面意見公佈

胡志明市證券交易所對 BMI 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下    :
– 最後登記日    :    2019/01/14
– 除權日    :    2019/01/11
– 目的    :    征求股東書面意見
– 征求內容    :    通過解除和補選董事會成員
– 實現日期    :    預計從 2019/01/15 早上 8 點 至 2019/01/26 下午 4 點
– 實現地點    :    BMI 總公司

Share clipboard facebook
goolge