Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2019/01/04 股東大會

HSX 2019/01/04 股東大會

09/01/2019 - 11:12

THI  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 THI 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2019 年異常股東大會
– 開會日期 : 2019/01/16 早上 8 點 30 分
– 開會地點 : Hội trường Công ty, Đường số 9 – KCN Biên Hoà 1 – Phường An Bình – TP. Biên Hoà – tỉnh Đồng Nai
– 會議內容 : 通過董事會的報告

Share clipboard facebook
goolge