Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2019/02/15 股東大會,分配股息

HSX 2019/02/15 股東大會,分配股息

18/02/2019 - 17:16

CCI  召開股東大會、分配股息公佈

胡志明市證券交易所對 CCI 股票公佈召開股東大會與分配股息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/28
– 除權日   : 2019/02/27
1. 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 開會日期 : 2019/03/29
– 開會地點 : Hội trường văn phòng Công ty CCI – Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (Đường D3, KCN Tây Bắc Củ Chi)
– 會議內容 :
+ 總結 2018 年營運報告;
+ 2019 年營運計劃;
+ 2018 年董事會的運作報告;
+ 2018 年監事會的運作報告;
+ 經審計的 2018 年財務報告;
+ 申請 2018 年分配利潤和支付股息;
+ 申請設立 2019 年董事會獎金基金;
+ 申請有關批准公司董事長兼總經理一職;
+ 申請有關授權給董事會選擇 2019 年獨立審計公司;
+ 其他有關事項。
2. 目的 : 分配 2018 年第二期現金股息
– 比例 : 7 %  ( 01 股獲得 700 越南盾 )
– 清算時間 : 2019/04/19
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從2019/04/19(工作時間),於 CCI 公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證,股東證書,合法授權書如代領取 )

DHM  召開股東大會、分配股息公佈

胡志明市證券交易所對 DHM 股票公佈召開股東大會與分配股息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/28
– 除權日   : 2019/02/27
1. 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 開會日期 : 2019/04/06 早上 7 點 30 分
– 開會地點 : Hội đồng Công ty DHM – Số 306 Đường ĐT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
– 會議內容 :
+ 報告 2018 年生產營運結果和 2019 年生產營運計劃;
+ 表決通過申請分配 2018 年利潤和 2019 年利潤分配計劃;
+ 董事會的運作報告,監事會的運作報告和 2018 年審計報告。
2. 目的 : 預支 2018 年第二期現金股息
– 比例 : 20 %  ( 01 股獲得 2.000 越南盾 )
– 清算時間 : 2019/03/15
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從2019/03/15(工作時間),於 DHM 公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證或護照 )

REE  召開股東大會、分配股息公佈

胡志明市證券交易所對 REE 股票公佈召開股東大會與分配股息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/27
– 除權日   : 2019/02/26
1. 目的 : 召開 2018 年股東大會
– 開會日期 : 2019/03/29 早上 8 點 00’
– 開會地點 : Hội trường Tòa nhà e.town – Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Binh, TP. Hồ Chí Minh
– 會議內容 :
2. 目的 : 預支 2018 年現金股息
– 比例 : 18 %  ( 01 股獲得 1.800 越南盾 )
– 清算時間 : 2019/04/05
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從 2019/04/05(工作時間),於 REE 公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證 )

Share