Flower
 • VN-Index

  1079.03

  1.44 (+0.13%)
 • HNX-Index

  215.83

  0.52 (+0.24%)
 • UPCOM-Index

  75.31

  0.43 (+0.57%)
 • VN30-Index

  1091.75

  -1.73 (-0.16%)
 • VNDiamond

  1660.41

  -12.06 (-0.72%)
 • VNFinlead

  1572.33

  6.37 (+0.41%)
 • VNMidcap

  1350.92

  3.86 (+0.29%)
 • VNSmallcap

  1125.4

  4.37 (+0.39%)
YSinvest
投資股票軟件
YSekyc
使用 eKYC 身分辦識技術在線上進行開戶
YSwinner
元大證券越南的線上交易平台
YSfuture
元大證券越南的期貨交易平台
YSradar
投資工具讓投資者可以做出股票評估、股票篩選及投資決策
YSedu
A-Z 证券知识培训页面
YSuri
经纪人编号

Nhận dự báo tín hiệu mua bán trước giờ giao dịch hằng ngày tại YSradar.yuanta.com.vn