Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/10/31 股東大會

HSX 2018/10/31 股東大會

31/10/2018 - 17:02

TLD  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 TLD 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/11/21
– 除權日   : 2018/11/20
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/12/18
– 開會地點 : 於 TLD 公司的會場 – Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội
– 會議內容 :
+ 報告征求股東書面意見結果;
+ 報告分配 2017 年股息以及通過已修改章程的結果;
+ 通過於 Quang Binh(廣平)省 Bắc Đồng Hới 工業區之生產工業膠合板廠房建設一事發放增資。

Share clipboard facebook
goolge