Flower

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Trang chủDanh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Dữ liệu được cập nhật đến hết ngày 31/10/2022

STTHỌ TÊNLOẠI CCHNSỐ CCHNNGÀY CẤP
1NGUYỄN THANH TÙNGQuản lý Quỹ001464/QLQ07/09/2016
2MAI THỊ NGỌC DUYÊNQuản lý Quỹ001937/QLQ30/09/2020
3TRỊNH THỊ MỸ HẠNHQuản lý Quỹ001824/QLQ06/08/2019
4KHA QUANG CƯỜNGQuản Lý Quỹ001352/QLQ23/12/2015
5NGUYỄN TUẤN ANHQuản lý Quỹ001372/QLQ22/01/2016
6HUỲNH NGỌC DUYÊNQuản Lý Quỹ001725/QLQ28/01/2019
7LƯƠNG KỶ TỴQuản lý Quỹ001100/QLQ05/05/2014
8VÕ THỊ DIỄMPhân tích Tài chính002060/PTTC22/10/2013
9PHAN THỊ MỸ HÀPhân tích Tài chính002020/PTTC21/05/2013
10PHẠM THỊ THU HẰNGMôi giới Chứng khoán003960/MGCK04/04/2017
11ĐINH HOÀI NHÂNPhân tích Tài chính002575/PTTC12/10/2020
12NGUYỄN TIẾN LÂMPhân tích Tài chính002124/PTTC09/10/2014
13BÙI TRƯƠNG HẬUPhân tích Tài chính00479/PTTC16/03/2009
14NGUYỄN THỊ CẨM TÚPhân tích Tài chính00287/PTTC16/03/2009
15HỒ THỊ TÚY ANHMôi giới Chứng khoán004388/MGCK08/03/2018
16TRƯƠNG QUANG BÌNHPhân tích Tài chính002169/PTTC27/04/2015
17PHAN THỊ THANH THÚYPhân tích Tài chính001974/PTTC06/09/2012
18NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNGPhân tích Tài chính00626/PTTC10/04/2009
19VÕ ĐÌNH TUẤNPhân tích Tài chính002170/PTTC27/04/2015
20NGUYỄN QUANG LUẬNPhân tích Tài chính01949/PTTC13/07/2012
21VŨ THỊ HỒNG TƯƠIPhân tích Tài chính00459/PTTC11/03/2009
22LÊ THỊ TỐ ANHMôi giới Chứng khoán00905/MGCK23/06/2009
23ĐÀO THỊ NGỌC THỦYMôi giới Chứng khoán002758/MGCK09/10/2014
24HUỲNH THỊ HOÀNG ANHMôi giới Chứng khoán002365/MGCK01/07/2013
25NGUYỄN THÙY TRANGMôi giới Chứng khoán006359/MGCK14/02/2020
26PHAN THANH VÂNMôi giới Chứng khoán006416/MGCK17/03/2020
27TRẦN HOÀNG BẢOMôi giới Chứng khoán006415/MGCK17/03/2020
28VŨ THỊ XUÂNMôi giới Chứng khoán004230/MGCK14/11/2017
29BÙI THỊ LOANMôi giới Chứng khoán004113/MGCK17/10/2018
30NGUYỄN HOÀNG DIỆUMôi giới Chứng khoán002829/MGCK12/01/2015
31NGUYỄN TRỊNH NGỌC HỒNGMôi giới Chứng khoán006382/MGCK02/03/2020
32VĂNG MINH TRỊMôi giới Chứng khoán006821/MGCK30/06/2021
33LÊ THỊ HOÀNG HOÀI LINHMôi giới Chứng khoán006464/MGCK30/03/2020
34LÊ DANH THỦMôi giới Chứng khoán004755/MGCK02/01/2019
35PHẠM ĐỨC ANHMôi giới Chứng khoán006414/MGCK17/03/2020
36TRẦN THỊ DUNGMôi giới Chứng khoán006486/MGCK22/04/2020
37NGUYỄN HOÀNG MINH THƯMôi giới Chứng khoán006463/MGCK30/03/2020
38LÊ TRẦN BẢO TRÂMMôi giới Chứng khoán004286/MGCK03/01/2018
39BÙI TRƯỜNG VIỆTMôi giới Chứng khoán002649/MGCK16/05/2014
40TRƯƠNG XUÂN TRÚCMôi giới Chứng khoán006426/MGCK19/03/2020
41LÊ HOÀNG CHƯƠNGMôi giới Chứng khoán004574/MGCK23/08/2018
42NGUYỄN HỮU TRUNGMôi giới Chứng khoán001354/MGCK19/07/2010
43NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán006524/MGCK02/06/2020
44TRẦN THỊ THƯƠNGMôi giới Chứng khoán006457/MGCK30/03/2020
45NGUYỄN DUY THANH PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán002502/MGCK18/11/2013
46BÙI THỊ KIMMôi giới Chứng khoán006690/MGCK26/10/2020
47BÙI PHI HÙNGMôi giới Chứng khoán003802/MGCK07/12/2016
48NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán006435/MGCK24/03/2020
49NGUYỄN NGỌC LÂMMôi giới Chứng khoán006737/MGCK07/12/2020
50LÊ VĂN HÀMôi giới Chứng khoán004458/MGCK08/05/2018
51LIM MỘNG THUẬNMôi giới Chứng khoán002721/MGCK09/10/2014
52DƯƠNG MỸ LINHMôi giới Chứng khoán005027/MGCK16/04/2019
54BÙI THỊ THÙY DƯƠNGMôi giới Chứng khoán006728/MGCK24/11/2020
55TRƯƠNG CÔNG HOÀNG DUYMôi giới Chứng khoán004363/MGCK09/08/2017
56ĐINH THỊ THU CÚCMôi giới Chứng khoán001692/MGCK22/04/2011
57ĐẶNG THỊ THẢO HIỀNMôi giới Chứng khoán006475/MGCK10/04/2020
58DƯƠNG HÀ THUMôi giới Chứng khoán004332/MGCK05/01/2018
59PHAN THỊ DIỄM QUỲNHMôi giới Chứng khoán005126/MGCK26/06/2019
60VƯƠNG PHÚC THỊNHMôi giới Chứng khoán00377/MGCK11/03/2009
61PHẠM THỊ NGỌC TUYẾTMôi giới Chứng khoán00896/MGCK23/06/2009
62TRỊNH PHƯƠNG DUNGMôi giới Chứng khoán01039/MGCK12/08/2009
63VÕ THỊ THU THỦYMôi giới Chứng khoán004681/MGCK28/11/2018
64LÊ THỊ THÙY DƯƠNGMôi giới Chứng khoán006487/MGCK22/04/2020
65PHAN DANH HIỆUMôi giới Chứng khoán006754/MGCK07/12/2020
66HUỲNH NGỌC QUỐC TRƯỢNGMôi giới Chứng khoán006802/MGCK05/04/2021
67ĐINH THỊ THANH MAIMôi giới Chứng khoán00373/MGCK11/03/2009
68HUỲNH THỊ THANH ĐOANMôi giới Chứng khoán00380/MGCK11/03/2009
69LÊ HOÀI VŨMôi giới Chứng khoán00374/MGCK11/03/2009
70LÝ NGỌC DIỆPMôi giới Chứng khoán01040/MGCK12/08/2009
71LÊ THỊ KIM HOAMôi giới Chứng khoán002420/MGCK08/08/2013
72THÁI HẠNH HOÀNGMôi giới Chứng khoán01042/MGCK12/08/2009
73TRẦN TRIỂN NGUYÊNMôi giới Chứng khoán001863/MGCK30/08/2011
74HOÀNG THÀNH LUÂNMôi giới Chứng khoán005092/MGCK07/06/2019
75DƯƠNG THANH ĐẠMMôi giới Chứng khoán003957/MGCK04/04/2017
76PHẠM HOÀNG CHÍ KIÊNMôi giới Chứng khoán003330/MGCK11/12/2015
77NGUYỄN CÔNG DANHMôi giới Chứng khoán003984/MGCK04/07/2017
78HOÀNG VIỆT ANHMôi giới Chứng khoán004709/MGCK19/12/2018
79ĐẶNG BÁ ANHMôi giới Chứng khoán006383/MGCK02/03/2020
80NGUYỄN TRUNG MẠNHMôi giới Chứng khoán006418/MGCK19/03/2020
81NGUYỄN HOÀNG KIM ANHMôi giới Chứng khoán006462/MGCK30/03/2020
82BÙI QUỐC PHONGMôi giới Chứng khoán001434/MGCK13/12/2010
83ĐINH CHÍ HÙNGMôi giới Chứng khoán002753/MGCK09/10/2014
84NGUYỄN VĂN QUANGMôi giới Chứng khoán006412/MGCK13/03/2020
85HỒ THỊ HOAMôi giới Chứng khoán002984/MGCK27/04/2015
86NGUYỄN VIỆT QUANGMôi giới Chứng khoán003416/MGCK16/03/2016
87NGUYỄN LÂM THÀNHMôi giới Chứng khoán003896/MGCK19/02/2017
88SÁI VĂN HÙNGMôi giới Chứng khoán006683/MGCK12/10/2020
89NGUYỄN TRỌNG MINHMôi giới Chứng khoán004893/MGCK19/02/2019
90PHẠM ĐẮC THÀNHMôi giới Chứng khoán003122/MGCK31/08/2015
91LÊ MẠNH TRUNGMôi giới Chứng khoán004548/MGCK09/08/2018
92PHAN HỮU TUẤTMôi giới Chứng khoán005100/MGCK17/06/2019
93NGUYỄN VĂN HÒA THUẬNMôi giới Chứng khoán006452/MGCK30/03/2020
94LÊ VĂN ANMôi giới Chứng khoán006789/MGCK05/01/2021
95PHẠM PHƯƠNG NHUNGMôi giới Chứng khoán005069/MGCK15/05/2019