Flower

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Trang chủDanh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Dữ liệu được cập nhật đến hết ngày 31/10/2023

 

STTHỌ TÊNLOẠI CCHNSỐ CCHNNGÀY CẤP
1NGUYỄN THANH TÙNGQuản lý Quỹ001464/QLQ07/09/2016
2MAI THỊ NGỌC DUYÊNQuản lý Quỹ001937/QLQ30/09/2020
3TRỊNH THỊ MỸ HẠNHQuản lý Quỹ001824/QLQ06/08/2019
4NGUYỄN PHƯƠNG THẢOQuản lý Quỹ002002/QLQ21/06/2022
5NGUYỄN TUẤN ANHQuản lý Quỹ001372/QLQ22/01/2016
6HUỲNH NGỌC DUYÊNQuản lý Quỹ001752/QLQ28/01/2019
7LƯƠNG KỶ TỴQuản lý Quỹ001100/QLQ05/05/2014
8TRẦN VĂN TÁNHQuản lý Quỹ002051/QLQ15/02/2023
9LÊ DANH THỦQuản lý Quỹ002044/QLQ10/02/2023
10TRỊNH BÁ TOÀNQuản lý Quỹ001621/QLQ27/11/2017
11TỐNG DUY SƠNQuản lý Quỹ001316/QLQ22/09/2015
12TRƯƠNG QUANG BÌNHPhân tích Tài chính002169/PTTC27/04/2015
13BÙI TRƯƠNG HẬUPhân tích Tài chính00479/PTTC16/03/2009
14NGUYỄN THỊ CẨM TÚPhân tích Tài chính00287/PTTC16/03/2009
15NGUYỄN QUANG LUẬNPhân tích Tài chính01949/PTTC13/07/2012
16VŨ THỊ HỒNG TƯƠIPhân tích Tài chính00459/PTTC11/03/2009
17VÕ ĐÌNH TUẤNPhân tích Tài chính002170/PTTC27/04/2015
18NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNGPhân tích Tài chính00626/PTTC10/04/2009
19VÕ THỊ DIỄMPhân tích Tài chính002060/PTTC22/10/2013
20PHAN THỊ MỸ HÀPhân tích Tài chính002020/PTTC21/05/2013
21ĐỒNG VĂN TRANGPhân tích Tài chính00110/PTTC11/03/2009
22ĐINH HỒNG ĐỨCPhân tích Tài chính00109/PTTC11/03/2009
23ĐÀO THỊ NGỌC THỦYMôi giới Chứng khoán002758/MGCK09/10/2014
24HUỲNH THỊ HOÀNG ANHMôi giới Chứng khoán002365/MGCK01/07/2013
25NGUYỄN THÙY TRANGMôi giới Chứng khoán006359/MGCK14/02/2020
26PHAN THANH VÂNMôi giới Chứng khoán006416/MGCK17/03/2020
27TRẦN HOÀNG BẢOMôi giới Chứng khoán006415/MGCK17/03/2020
28VŨ THỊ XUÂNMôi giới Chứng khoán004230/MGCK14/11/2017
29BÙI THỊ LOANMôi giới Chứng khoán004113/MGCK17/10/2018
30NGUYỄN HOÀNG DIỆUMôi giới Chứng khoán002829/MGCK12/01/2015
31NGUYỄN TRỊNH NGỌC HỒNGMôi giới Chứng khoán006382/MGCK02/03/2020
32VĂNG MINH TRỊMôi giới Chứng khoán006821/MGCK30/06/2021
33LÊ THỊ HOÀNG HOÀI LINHMôi giới Chứng khoán006464/MGCK30/03/2020
34PHẠM THỊ THU HẰNGMôi giới Chứng khoán003960/MGCK04/04/2017
35PHẠM ĐỨC ANHMôi giới Chứng khoán006414/MGCK17/03/2020
36TRẦN THỊ DUNGMôi giới Chứng khoán006486/MGCK22/04/2020
37NGUYỄN HOÀNG MINH THƯMôi giới Chứng khoán006463/MGCK30/03/2020
38LÊ TRẦN BẢO TRÂMMôi giới Chứng khoán004286/MGCK03/01/2018
39BÙI TRƯỜNG VIỆTMôi giới Chứng khoán002649/MGCK16/05/2014
40TRƯƠNG XUÂN TRÚCMôi giới Chứng khoán006426/MGCK19/03/2020
41LÊ HOÀNG CHƯƠNGMôi giới Chứng khoán004574/MGCK23/08/2018
42BÙI TUẤN ANHMôi giới Chứng khoán004297/MGCK02/01/2018
43NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán006524/MGCK02/06/2020
44TRẦN THỊ THƯƠNGMôi giới Chứng khoán006457/MGCK30/03/2020
45NGUYỄN DUY THANH PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán002502/MGCK18/11/2013
46BÙI THỊ KIMMôi giới Chứng khoán006690/MGCK26/10/2020
47BÙI PHI HÙNGMôi giới Chứng khoán003802/MGCK07/12/2016
48NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGMôi giới Chứng khoán006435/MGCK24/03/2020
49NGUYỄN NGỌC LÂMMôi giới Chứng khoán006737/MGCK07/12/2020
50LÊ VĂN HÀMôi giới Chứng khoán004458/MGCK08/05/2018
51LIM MỘNG THUẬNMôi giới Chứng khoán002721/MGCK09/10/2014
52DƯƠNG MỸ LINHMôi giới Chứng khoán005027/MGCK16/04/2019
53CA NGUYỄN NHẬT LÊMôi giới Chứng khoán007101/MGCK08/02/2023
54BÙI THỊ THÙY DƯƠNGMôi giới Chứng khoán006728/MGCK24/11/2020
55TRƯƠNG CÔNG HOÀNG DUYMôi giới Chứng khoán004363/MGCK09/08/2017
56ĐINH THỊ THU CÚCMôi giới Chứng khoán001692/MGCK22/04/2011
57ĐẶNG THỊ THẢO HIỀNMôi giới Chứng khoán006475/MGCK10/04/2020
58NGUYỄN THẾ MINHMôi giới Chứng khoán007943/MGCK13/09/2023
59PHAN THỊ DIỄM QUỲNHMôi giới Chứng khoán005126/MGCK26/06/2019
60VƯƠNG PHÚC THỊNHMôi giới Chứng khoán00377/MGCK11/03/2009
61PHẠM THỊ NGỌC TUYẾTMôi giới Chứng khoán00896/MGCK23/06/2009
62TRỊNH PHƯƠNG DUNGMôi giới Chứng khoán01039/MGCK12/08/2009
63VÕ THỊ THU THỦYMôi giới Chứng khoán004681/MGCK28/11/2018
64LÊ THỊ THÙY DƯƠNGMôi giới Chứng khoán006487/MGCK22/04/2020
65PHAN DANH HIỆUMôi giới Chứng khoán006754/MGCK07/12/2020
66HUỲNH NGỌC QUỐC TRƯỢNGMôi giới Chứng khoán006802/MGCK05/04/2021
67ĐINH THỊ THANH MAIMôi giới Chứng khoán00373/MGCK11/03/2009
68HUỲNH THỊ THANH ĐOANMôi giới Chứng khoán00380/MGCK11/03/2009
69LÊ HOÀI VŨMôi giới Chứng khoán00374/MGCK11/03/2009
70LÝ NGỌC DIỆPMôi giới Chứng khoán01040/MGCK12/08/2009
71LÊ THỊ KIM HOAMôi giới Chứng khoán002420/MGCK08/08/2013
72THÁI HẠNH HOÀNGMôi giới Chứng khoán01042/MGCK12/08/2009
73TRẦN TRIỂN NGUYÊNMôi giới Chứng khoán001863/MGCK30/08/2011
74HOÀNG THÀNH LUÂNMôi giới Chứng khoán005092/MGCK07/06/2019
75DƯƠNG THANH ĐẠMMôi giới Chứng khoán003957/MGCK04/04/2017
76PHẠM HOÀNG CHÍ KIÊNMôi giới Chứng khoán003330/MGCK11/12/2015
77NGUYỄN CÔNG DANHMôi giới Chứng khoán003984/MGCK04/07/2017
78HOÀNG VIỆT ANHMôi giới Chứng khoán004709/MGCK19/12/2018
79ĐẶNG BÁ ANHMôi giới Chứng khoán006383/MGCK02/03/2020
80NGUYỄN TRUNG MẠNHMôi giới Chứng khoán006418/MGCK19/03/2020
81NGUYỄN HOÀNG KIM ANHMôi giới Chứng khoán006462/MGCK30/03/2020
82BÙI QUỐC PHONGMôi giới Chứng khoán001434/MGCK13/12/2010
83ĐINH CHÍ HÙNGMôi giới Chứng khoán002753/MGCK09/10/2014
84NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANGMôi giới Chứng khoán006927/MGCK17/10/2022
85HỒ THỊ HOAMôi giới Chứng khoán002984/MGCK27/04/2015
86NGUYỄN VIỆT QUANGMôi giới Chứng khoán003416/MGCK16/03/2016
87NGUYỄN LÂM THÀNHMôi giới Chứng khoán003896/MGCK19/02/2017
88SÁI VĂN HÙNGMôi giới Chứng khoán006683/MGCK12/10/2020
89NGUYỄN TRỌNG MINHMôi giới Chứng khoán004893/MGCK19/02/2019
90PHẠM ĐẮC THÀNHMôi giới Chứng khoán003122/MGCK31/08/2015
91LÊ MẠNH TRUNGMôi giới Chứng khoán004548/MGCK09/08/2018
92PHAN HỮU TUẤTMôi giới Chứng khoán005100/MGCK17/06/2019
93NGUYỄN VĂN HÒA THUẬNMôi giới Chứng khoán006452/MGCK30/03/2020
94LÊ VĂN ANMôi giới Chứng khoán006789/MGCK05/01/2021
95PHẠM PHƯƠNG NHUNGMôi giới Chứng khoán005069/MGCK15/05/2019
96TRẦN THỊ THU HẰNGMôi giới Chứng khoán006928/MGCK17/10/2022
97ĐỖ ANH TUẤNMôi giới Chứng khoán004531/MGCK30/07/2018
98TRƯƠNG ĐẮC ĐẠTMôi giới Chứng khoán004300/ MGCK02/01/2018
99ĐẶNG VĂN NHẠCMôi giới Chứng khoán006933/MGCK17/10/2022
100ĐẶNG ĐÌNH NHẬTMôi giới Chứng khoán006976/MGCK01/12/2022
101TRẦN LÊ ANH QUỐCMôi giới Chứng khoán006986/MGCK05/12/2022
102ĐẶNG LÊ MINH NHẬTMôi giới Chứng khoán006943/MGCK17/10/2022
103NGUYỄN THỊ THU HÀMôi giới Chứng khoán006930/MGCK17/10/2022
104BÙI THỊ HƯỜNGMôi giới Chứng khoán002903/MGCK26/03/2015
105LÊ THỊ THANH MAIMôi giới Chứng khoán006975/MGCK01/12/2022
106ĐỖ VIỆT HÙNGMôi giới Chứng khoán004643/MGCK30/10/2018
107NGUYỄN VĂN ĐẮCMôi giới Chứng khoán004258/MGCK27/12/2017
108TRẦN VĂN PHƯỚCMôi giới Chứng khoán007137/MGCK10/02/2023
109NGUYỄN THỊ BÍCH THẢOMôi giới Chứng khoán007128/MGCK10/02/2023
110ĐOÀN NGHỊ LUÂNMôi giới Chứng khoán007163/MGCK06/03/2023
111NGUYỄN THỊ THU HỒNGMôi giới Chứng khoán007117/MGCK10/02/2023
112LÊ THỊ DIỆU NGỌCMôi giới Chứng khoán007120/MGCK10/02/2023
113ĐẶNG ANH THƯMôi giới Chứng khoán007055/MGCK06/01/2023
114LÊ HOÀNG ANH QUÝMôi giới Chứng khoán007135/MGCK10/02/2023
115HOÀNG TRUNG HƯNGMôi giới Chứng khoán007253/MGCK27/03/2023
116HỒ THỊ TÚY ANHMôi giới Chứng khoán004388/MGCK08/03/2018
117DƯƠNG QUỐC LỢIMôi giới Chứng khoán005267/MGCK21/11/2019
118ĐỒNG XUÂN TÙNGMôi giới Chứng khoán007299/MGCK20/04/2023
119NGUYỄN TUẤN ANHMôi giới Chứng khoán007993/MGCK03/10/2023
120LÊ THANH TÙNGMôi giới Chứng khoán007437/MGCK16/05/2023
121LÝ THỊ HIỀNMôi giới Chứng khoán007371/MGCK27/04/2023
122LÊ THIÊN VƯƠNGMôi giới Chứng khoán007194/MGCK09/03/2023
123ĐẶNG THỤC MỸMôi giới Chứng khoán007246/MGCK27/03/2023
124NGUYỄN THỊ THANH NHÀNMôi giới Chứng khoán007160/MGCK06/03/2023
125TRẦN THỊ KIM OANHMôi giới Chứng khoán007336/MGCK24/04/2023
126NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNHMôi giới Chứng khoán007267/MGCK03/04/2023
127NGUYỄN TÚ UYÊNMôi giới Chứng khoán007453/MGCK23/05/2023
128NGUYỄN THỊ TỐ MAIMôi giới Chứng khoán004740/MGCK26/12/2018
129NGUYỄN THỊ THU THẢOMôi giới Chứng khoán007153/MGCK27/02/2023
130NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNGMôi giới Chứng khoán007152/MGCK27/02/2023
131ĐỖ NGỌC THU YẾNMôi giới Chứng khoán007452/MGCK23/05/2023
132ĐÀO THỊ YẾNMôi giới Chứng khoán007589/MGCK14/06/2023
133HỒ QUANG ĐẠTMôi giới Chứng khoán007805/MGCK26/07/2023
134ĐỖ TIẾN DŨNGMôi giới chứng khoán007661/MGCK28/06/2023
135LÊ THỊ TỐ ANHMôi giới Chứng khoán00905/MGCK23/06/2009
136LÊ HOÀNG ANHMôi giới chứng khoán007885/MGCK25/08/2023
137NGUYỄN THĂNGMôi giới chứng khoán006781/MGCK04/01/2021
138NGUYỄN VĂN HÙNGMôi giới chứng khoán01098/MGCK17/09/2009
139TRẦN THỊ THẢOMôi giới chứng khoán007928/MGCK11/09/2023
140NGUYỄN VĂN PHÚCMôi giới chứng khoán007990/MGCK03/10/2023
141HUỲNH THỊ THU THỦYMôi giới chứng khoán006531/MGCK04/06/2020
142NGUYỄN TRỌNG TÔNMôi giới chứng khoán006916/MGCK21/09/2022
143NGUYỄN THỊ MỸ HẠNHMôi giới chứng khoán01151/MGCK12/10/2009