Flower

MỞ TÀI KHOẢN NGAY, PHÍ GIAO DỊCH 0% TRONG 30 NGÀY

Nhân dịp ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán YSinvest

Tải ứng dụng YSinvest

Chính sách phí giao dịch 0% trong 30 ngày. Dành cho Khách hàng mở mới trước 30/11/2022

Vì Tăng Vốn
Nên Giảm Lãi

Ưu đãi Margin 9.9% cho khách hàng mới mở tài khoản tại Yuanta Việt Nam

Ký quỹ phái sinh
chỉ 17%

Khuyến mãi 12 tháng sử dụng Ysradar

khi đăng ký mở mới tài khoản
Phí GD 0% khi giao dịch trên YSinvest
Ưu đãi Margin 9.9%
Ký quỹ phái sinh chỉ 17%
Khuyến mãi 12 tháng Ysradar