Flower

Mở tài khoản tặng Flashcard

Bắt đầu từ ngày 11/05/2023 đến hết ngày 30/06/2023, khi mở tài khoản chứng khoán tại Yuanta Việt Nam và phát sinh giao dịch bất kỳ

Mở tài khoản tặng Flashcard

Bắt đầu từ ngày 11/05/2023 đến hết ngày 30/06/2023, khi mở tài khoản chứng khoán tại Yuanta Việt Nam và phát sinh giao dịch bất kỳ

Tháng Yuanta
Hạ Lãi Suất

Ưu đãi Margin 9% cho khách hàng mới mở tài khoản tại Yuanta Việt Nam

Khuyến mãi 6 tháng sử dụng YSradar

khi đăng ký mở mới tài khoản
Mở tài khoản tặng Flashcard
Ưu đãi Margin 9%
Khuyến mãi 6 tháng YSradar