Chương trình ưu đãi tại Yuanta Việt Nam | Yuanta Việt Nam - Tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu Châu Á
Flower

Sinh nhật linh đình

Sinh nhật linh đình – Margin chỉ 6.6%

Sinh nhật linh đình

Sinh nhật linh đình – Margin chỉ 6.6%

Vay nhiều - Lãi suất giảm

Lãi suất giảm bậc thang về 7,5%/năm

Sản phẩm ký quỹ YST+

Tăng thêm ưu đãi cho dòng sản phẩm giao dịch ký quỹ chuyên dụng YST+

Lãi suất VIP cho Khách hàng VIP

Khách hàng được hưởng mức lãi suất 8%/năm kéo dài đến 30/6/2024 hạn mức không giới hạn
Sinh nhật linh đình – Margin chỉ 6.6%
Vay nhiều - Lãi suất giảm
Sản phẩm ký quỹ YST+
Lãi suất vip - Khách hàng Vip