DỊCH VỤ TƯ VẤN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR) | Yuanta Việt Nam - Tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu Châu Á
Flower

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR)

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) là một hoạt động mang tính chiến lược trong đó tích hợp các yếu tố tài chính, truyền thông, tiếp thị và tuân thủ pháp luật về chứng khoán nhằm tạo ra các thông tin liên lạc hiệu quả nhất giữa một doanh nghiệp với cộng đồng tài chính và các đối tượng liên quan khác, đảm bảo giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị hợp lý của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết, ngoài kết quả hoạt động kinh doanh còn có nhiều yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp như: truyền thông, chuyên viên phân tích, môi giới cá nhân, môi giới tổ chức, nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước. Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) có vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp giao tiếp với cộng đồng tài chính cũng như truyền tải các thông điệp, chiến lược hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả tới thị trường chứng khoán.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, Công ty chứng khoán Yuanta cung cấp các gói Dịch vụ Tư vấn quan hệ nhà đầu tư như sau:

  1. Tư vấn tổ chức hoạt động xúc tiến với nhà đầu tư
  2. Tư vấn nội dung/ tài liệu phục vụ hoạt động IR của doanh nghiệp
  3. Phân tích, đánh giá định kỳ về doanh nghiệp và cổ phiếu
  4. Phân tích, đánh giá hành vi nhà đầu tư
  5. Tư vấn chiến lược quan hệ nhà đầu tư
  6. Tư vấn cách thức cung cấp thông tin trên phương tiện truyền thông
  7. Tư vấn xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông liên quan đến cổ phiếu
  8. Tư vấn thông điệp hoạt động của doanh nghiệp
  9. Tư vấn thanh khoản cổ phiếu và kế hoạch huy động vốn
  10. Thiết lập chính sách truyền thông theo năm/ hợp đồng
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận Tư vấn quan hệ nhà đầu tư: