Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề_17/02/2020: Đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sau cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước

Báo cáo chuyên đề_17/02/2020: Đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sau cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước

17/02/2020 - 08:54

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC

  1. Tình hình thoái vốn, cổ phần hóa DNNN
  2. Hiệu quả DN sau thoái vốn, CPH
  3. Một số doanh nghiệp tiêu biểu
  4. Đánh giá tình hình thoái vốn, CPH 2020
  5. Một số deal nổi bật được kỳ vọng 2020

Xem báo cáo chi tiết tại: Danh gia Thoai Von va CPH_2020

Chia sẻ clipboard facebook
goolge