BÁO CÁO VĨ MÔ T3/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T4/2020 | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBÁO CÁO VĨ MÔ T3/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T4/2020

Phân tích & Nghiên cứu

BÁO CÁO VĨ MÔ T3/2020 & TRIỂN VỌNG TTCK T4/2020

03/04/2020 - 14:15

KINH TẾ VĨ MÔ Q1/2020

  1. GDP Q1 thấp nhất trong 10 năm qua
  2. FDI giảm cả số lượng lẫn tổng vốn đầu tư
  3. Kim ngạch XNK lần đầu tiên thấp hơn cùng kỳ
  4. CPI 3 tháng đầu năm tăng 5.57%
  5. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm
  6. Tổng mức bán lẻ tăng trưởng thấp
  7. Tỷ giá và giá vàng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 04

  1. Diễn biến thị trường trong tháng 03/2020
  2. Giao dịch khối ngoại trong tháng 03/2020
  3. Triển vọng TTCK trong tháng 04/2020

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2003

Chia sẻ: