Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích ngànhPHÂN TÍCH CAMEL – 3Q19 – Cập nhật xếp hạng 18 ngân hàng niêm yết dựa trên báo cáo tài chính 3Q19

PHÂN TÍCH CAMEL – 3Q19 – Cập nhật xếp hạng 18 ngân hàng niêm yết dựa trên báo cáo tài chính 3Q19

18/11/2019 - 16:07

Cập nhật xếp hạng 18 ngân hàng niêm yết dựa trên BCTC 3Q19

Chúng tôi đã cập nhật thứ hạng 18 Ngân hàng niêm yết dựa trên mô hình CAMEL, một cách tiếp cận cơ bản đối với phân tích ngân hàng, tập trung vào các tiêu chí như: Vốn, Tài sản, Quản lý, Lợi nhuận và Thanh khoản. Về bản mô tả chi tiết phương pháp CAMEL, vui lòng xem bản báo cáo ngày 05/07/2019 với tiêu đề “Phân tích CAMEL các ngân hàng Việt Nam – Điều tốt, điều xấu và định giá sai”.  Chúng tôi đã thêm Ngân hàng Quốc dân (NVB) và Ngân hàng TMCP Viêt Nam Thương Tín (Vietbank) đã giao dịch trên sàn UPCOM vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bảng xếp hạng cập nhật trong báo cáo này được dựa trên báo cáo tài chính chưa kiểm toán 3Q19 của các ngân hàng, trong khi báo cáo ban đầu của chúng tôi đã dựa trên kết quả kiểm toán năm 2018. Bảng 3 hiển thị chi tiết các điểm số về 63 chỉ số cơ bản của mỗi ngân hàng niêm yết. Quý khách hàng muốn tiếp cận các dữ liệu cơ bản xin hãy gửi yêu cầu đến chúng tôi

Chúng tôi duy trì đánh giá Tích cực về nhóm ngành ngân hàng và tiếp tục đề nghị chiến lược cân bằng đó là: 1) Duy trì vị thế mua  đối với mã VCB (MUA) một ngân hàng đại diện cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam 2) và phân bổ một phần vào STB (MUA) khi đây là cổ phiếu có câu chuyện “turnaround” và đang bị đánh giá thấp (cân nhắc rủi ro và lợi nhuận). Chúng tôi cũng khuyến nghị MUA với mã MBB, Nắm giữ-Vượt trội với BID và Nắm giữ-kém hơn với HDB.

Tanh Tran
Chuyên viên phân tích ngân hàng
tanh.tran@yuanta.com.vn

Matthew Smith, CFA
Trưởng bộ phận phân tích tổ chức
matthew.smith@yuanta.com.vn

Xem báo cáo chi tiết tại: Banks_CAMEL_11.11-3Q19_Updated_Final

Chia sẻ clipboard facebook
goolge