Strategy Note - Quý 3/2018 | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcStrategy Note – Quý 3/2018

Phân tích & Nghiên cứu

Strategy Note – Quý 3/2018

18/07/2018 - 21:29

NỘI DUNG CHÍNH

Kinh tế vĩ mô

Xu hướng và tác động của kinh tế vĩ mô lên nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018

Nhận định thị trường

Dự báo xu hướng thị trường trong quý 3/2018

Khuyến nghị đầu tư

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị cho nhà đầu tư trong quý 3/2018

Xem chi tiết tại: StrategyNote_3Q2018

Chia sẻ: