Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcTác động lãi suất Fed tới TTCK

27/06/2022 - 11:04

Tác động lãi suất Fed tới TTCK

Nội dung chính:

  • Tương quan Lãi suất FED và Thị trường chứng khoán Mỹ
  • Bối cảnh FED tăng lãi suất
  • Dự báo lạm phát
  • Định giá và kịch bản dài hạn TTCK Mỹ
  • Ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam
  • Kịch bản dài hạn của TTCK Việt Nam
  • Cơ hội đầu tư

Xem chi tiết tại: Chu de_Tác động lãi suất Fed tới TTCK_final