Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinACC: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu

ACC: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu

24/06/2011 - 13:46

Tài liệu tham khảo đính kèm:

 

Báo Cáo Tài Chính Quý 1/ 2011

Giấy phép Đăng ký kinh doanh

Bản điều lệ ACC 

Bản cáo bạch ACC

Báo Cáo Tài Chính đã kiểm toán năm 2010

Báo Cáo Tài Chính đã kiểm toán 2009

Chia sẻ clipboard facebook
goolge