Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinBáo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản

09/06/2010 - 14:16

Báo cáo kiểm toán

Chi tiêu ngoài bảng CDKT:

Bảng cân đối kế toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Bảng kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Chia sẻ clipboard facebook
goolge