Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinBCE: Quyết định niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu

BCE: Quyết định niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu

05/04/2011 - 13:57

Ngày 23/03/2011, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 32/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã CK: BCE) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng)

Chia sẻ clipboard facebook
goolge