Công bố thông tin về Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2021 so với cùng kỳ năm ngoái | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1193.01

  -22.67 (-1.86%)
 • HNX-Index

  226.2

  -2.63 (-1.15%)
 • UPCOM-Index

  88.15

  -0.48 (-0.54%)
 • VN30-Index

  1210.74

  -21.96 (-1.78%)
 • VNDiamond

  2031.36

  -32.73 (-1.59%)
 • VNFinlead

  1937.09

  -45.27 (-2.28%)
 • VNMidcap

  1772.5

  -32.23 (-1.79%)
 • VNSmallcap

  1385.08

  -13.72 (-0.98%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2021 so với cùng kỳ năm ngoái

28/02/2022 - 17:00

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2021 so với cùng kỳ năm ngoái

– Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái
– Xem nội dung đính kèm.

CBTT _ BCTC _Tỷ lệ ATTC và giải trình LNST – năm 2021 đã kiểm toán

Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 và năm 2020

YSVN_ BCTC năm 2021 đã kiểm toán

YSVN_BC Tỷ lệ ATTC năm 2021 đã kiểm toán