Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinCBTT_Báo cáo tài chính soát xét đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái

CBTT_Báo cáo tài chính soát xét đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái

14/08/2019 - 19:38

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý soát xét đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái

Xem nội dung đính kèm

Báo cáo tỷ lệ ATTC 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019

Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019

YSVN_CBTT_Báo cáo tài chính bán niên 2019

Chia sẻ