Flower
 • VN-Index

  1227.31

  -2.73 (-0.22%)
 • HNX-Index

  234.01

  0.17 (+0.07%)
 • UPCOM-Index

  90.57

  -0.04 (-0.04%)
 • VN30-Index

  1239.9

  -2.18 (-0.18%)
 • VNDiamond

  1983.3

  -4.78 (-0.24%)
 • VNFinlead

  2029.44

  -3.68 (-0.18%)
 • VNMidcap

  1814.86

  -4.52 (-0.25%)
 • VNSmallcap

  1442.31

  6.46 (+0.45%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINBáo Cáo Tài ChínhCông bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã kiểm toán

11/08/2023 - 14:48

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã kiểm toán

–  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 đã kiểm toán
–  Giải trình chênh lệch LNST
– Xem nội dung đính kèm

YSVN_CBTT_BCTC soát xét và Tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2023

YSVN_Giải trình LNST BCTC soát xét giữa năm 2023 YSVN

Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 đã kiểm toán YSVN

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2023 kiểm toán