Flower
 • VN-Index

  1060.9

  1.46 (+0.14%)
 • HNX-Index

  205.11

  -0.84 (-0.41%)
 • UPCOM-Index

  76.55

  0.06 (+0.08%)
 • VN30-Index

  1070.51

  3.27 (+0.31%)
 • VNDiamond

  1563.57

  6.26 (+0.4%)
 • VNFinlead

  1587.56

  0.22 (+0.01%)
 • VNMidcap

  1294.17

  -2.71 (-0.21%)
 • VNSmallcap

  1113.59

  -4.73 (-0.42%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINBáo Cáo Tài ChínhCông bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã kiểm toán

12/08/2022 - 17:22

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã kiểm toán

–  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 đã kiểm toán
–  Giải trình chênh lệch LNST
– Xem nội dung đính kèm

YSVN_CBTT_BCTC soát xét và Tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2022

YSVN_Giải trình LNST BCTC soát xét giữa năm 2022 YSVN

Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 đã kiểm toán YSVN

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2022 kiểm toán