Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinHọp hội đồng quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2019

Họp hội đồng quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2019

19/03/2019 - 14:17

Quyết định số 07-2019/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Bổ nhiệm ông Chao Jen Kai làm Giám đốc Tài Chính

Quyết định số 04-2019/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thành lập chi nhánh mới.

Quyết định số 11-2019/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào 12 tháng 04 năm 2019.

Quyết định số 05-2019/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng khỏi chức danh Giám đốc chi nhánh Bình Dương.

–       Bổ nhiệm Bà Võ Thị Thu Thủy làm Giảm đốc chi nhánh Bình Dương.

Xem nội dung đính kèm:

Chia sẻ clipboard facebook
goolge