Flower
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchHOSE: Ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số

26/11/2013 - 15:19

HOSE: Ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số

Ngày 21/11/2013, SGDCK Tp.HCM đã ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số theo chi tiết xem file đính kèm:

Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số

 

Nguồn: www.hsx.vn