Flower
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchHOSE: Công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục

29/07/2014 - 11:05

HOSE: Công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục; nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:

Ban hành quy chế niêm yết về quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

Nguồn: www.hsx.vn