HOSE: Công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchHOSE: Công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục

Tin Tức & Sự Kiện

HOSE: Công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục

29/07/2014 - 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố Quyết định 286 ban hành Quy chế Niêm yết về Quỹ Hoán đổi danh mục; nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:

Ban hành quy chế niêm yết về quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

Nguồn: www.hsx.vn

Chia sẻ: