HOSE: Một số điểm mới cần lưu ý trong Quy chế Niêm yết chứng khoán mới | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchHOSE: Một số điểm mới cần lưu ý trong Quy chế Niêm yết chứng khoán mới

15/01/2014 - 10:18

HOSE: Một số điểm mới cần lưu ý trong Quy chế Niêm yết chứng khoán mới

Trong hai năm 2012 và 2013 một loạt các văn bản pháp quy hướng dẫn Luật chứng khoán được ban hành để điều chỉnh hoạt động của các chủ thể và đối tượng liên quan trên thị trường chứng khoán như công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các nhà đầu tư, cổ đông. Việc ban hành các quy định mới phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường chứng khoán nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, thắt chặt hoạt động công bố thông tin cũng như đẩy mạnh việc cải thiện hoạt động quản trị công ty của các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng.

      Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới được ban hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã xây dựng Quy chế niêm yết mới nhằm cụ thể hóa các quy định và hướng dẫn hoạt động của các tổ chức niêm yết, đăng ký niêm yết và các đối tượng liên quan. Với mong muốn tuyên truyền một cách sâu rộng nội dung Quy chế đến các thành viên tham gia thị trường, các tổ chức niêm yết, đăng ký niêm yết, SGDCK xin giới thiệu một số thay đổi quan trọng trong Quy chế niêm yết theo chi tiết tại các file đính kèm.

Một số điểm mới trọng yếu trong Quy chế niêm yết mới ban hành

Những điểm mới cần lưu ý của quy chế niêm yết chứng khoán 

Nguồn: www.hsx.vn