Flower
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinIJC: Bản cáo bạch phát hành thêm và giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/12/2010 - 16:08

IJC: Bản cáo bạch phát hành thêm và giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch phát hành thêm và giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật:

Xem chi tiết và tải Bản Cáo Bạch 

Xem chi tiết và tải Giấy chứng nhận phát hành