NVLH2123013: Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1174.85

  -18.16 (-1.52%)
 • HNX-Index

  220.8

  -5.4 (-2.39%)
 • UPCOM-Index

  87.16

  -0.99 (-1.12%)
 • VN30-Index

  1194.03

  -16.71 (-1.38%)
 • VNDiamond

  1995.61

  -35.75 (-1.76%)
 • VNFinlead

  1914.51

  -22.58 (-1.17%)
 • VNMidcap

  1731.28

  -41.22 (-2.33%)
 • VNSmallcap

  1357.83

  -27.25 (-1.97%)
Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưNVLH2123013: Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

02/03/2023 - 17:47

NVLH2123013: Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

Tên tổ chức phát hành:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số Trái Phiếu:NVLH2123013
Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu
Kỳ hạn trái phiếu:18 tháng
Hình thức phát hành:Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày đáo hạn:28/03/2023
Ngày thanh toán mua lại bắt buộc:16/03/2023
Ngày chốt danh sách:07/03/2023
Lý do mục đích:Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

Trân trọng.