Tài liệu họp Đại hội cổ đồng cổ đông bất thường 8/2018 | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyTài liệu họp Đại hội cổ đồng cổ đông bất thường 8/2018

Tin Tức & Sự Kiện

Tài liệu họp Đại hội cổ đồng cổ đông bất thường 8/2018

06/08/2018 - 17:30

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“YSVN”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8 năm 2018 (“ĐHĐCĐ 8/2018”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

1. Thời gian: 10 giờ 00, thứ Hai, ngày 20 tháng 08 năm 2018.

2. Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung họp:

  • Khai mạc và tuyên bố lý do.
  • Thông qua biên bản cuộc họp thường niên năm 2018.
  • Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cồ đông bất thường tháng 8 năm 2018.
  • Thông qua báo cáo việc vay 20 triệu đô la Mỹ từ cổ đông YSAF.
  • Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Wang Hsiang Fan, và bầu bổ sung bà Chien Wei Ching làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Wang Hsiang Fan.
  • Thông báo việc YSVN không còn là công ty đại chúng và hủy giao dịch tại sàn Upcom, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1.
  • Các nội dung khác (nếu có).
  • Bếmạc

4. Tài liệu ĐHĐCĐ 8/2018:

Chia sẻ:
Danh mục: