TB bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTB bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Tin Tức & Sự Kiện

TB bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

10/01/2008 - 00:00

Ban Đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, nội dung cụ thể như sau:

File đính kèm:

BAN CBTT_SABECO.pdf
Quy_che_Tong cong ty Bia Sai gon_SABECO.doc
Don_DKDG_SABECO.doc
DU THAO Dieu le_SABECO.pdf
Mau giay uy quyen dau gia co phan-SABECO.doc
thong bao dau gia SABECO dang bao.doc

Chia sẻ: