Flower
 • VN-Index

  1212

  -15.31 (-1.25%)
 • HNX-Index

  231.08

  -2.93 (-1.25%)
 • UPCOM-Index

  90.16

  -0.41 (-0.45%)
 • VN30-Index

  1223.09

  -16.81 (-1.36%)
 • VNDiamond

  1950.73

  -32.57 (-1.64%)
 • VNFinlead

  2003.47

  -25.97 (-1.28%)
 • VNMidcap

  1777.62

  -37.24 (-2.05%)
 • VNSmallcap

  1416.93

  -25.38 (-1.76%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTB bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

10/01/2008 - 00:00

TB bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Ban Đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, nội dung cụ thể như sau:

File đính kèm:

BAN CBTT_SABECO.pdf
Quy_che_Tong cong ty Bia Sai gon_SABECO.doc
Don_DKDG_SABECO.doc
DU THAO Dieu le_SABECO.pdf
Mau giay uy quyen dau gia co phan-SABECO.doc
thong bao dau gia SABECO dang bao.doc