Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần cả lô của SCIC tại CTCP DVCC Bình Dương

Thông báo bán đấu giá cổ phần cả lô của SCIC tại CTCP DVCC Bình Dương

22/09/2016 - 09:09

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho CTCP dịch vụ công cộng Bình Dương . Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 23/09/2016 đến 16h00 ngày 11/10/2016. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 17/10/2016. Ngày đấu giá: 14h00 ngày 19/10/2016.

 Thông tin chi tiết đấu giá

>Mã CK >5391
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Giới thiệu về doanh nghiệp Kinh doanh nghĩa trang, hỏa táng; dịch vụ lưu trú; phân phối bia, nước giải khát các loại, cung cấp nước sạch; Thu gom, xử lý rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp; Xây dựng, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; …
Vốn điều lệ 59.400.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.782.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 19/10/2016
Giá khởi điểm 23.500
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 1.782.000
Khối lượng tối đa 1.782.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 19/10/2016

 

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – Giay CNDKKD

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – MAUDON

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – QD 382 SCIC

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – THONG BAO BAN DAU GIA

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – Xac nhan so huu CP

20160921_20160921 – CTY CP XD& DV CC BINHDUONG – QUYCHE BAN DG CA LO CP

20160921_20160921 – CTY CP XD& DV CC BINHDUONG – QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC HN kiem toan 2013

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC HN kiem toan 2014

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – Ban CBTT

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC HN kiem toan 2015

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC hop nhat 6 thang 2016

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC R kiem toan 2013

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC R kiem toan 2014

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC R kiem toan 2015

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – BCTC rieng 6 thang 2016

20160921_20160921 – CTY CP XD&DV CC BINHDUONG – Dieu le Cong ty

Chia sẻ clipboard facebook
goolge