Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương

14/07/2016 - 10:00

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho công ty TNHH MTV cấp thoát nước và môi trường Bình Dương . Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 20/07/2016 đến 16h00 ngày 02/08/2016. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 08/08/2016. Ngày đấu giá: 14h00 ngày 10/08/2016.

*  Thông tin chi tiết đấu giá:

Mã CK 5381
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương
Giới thiệu về doanh nghiệp Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải;…
Vốn điều lệ 1.500.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 17.634.200
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 10/08/2016
Giá khởi điểm 10.200
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 17.634.200
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 17.634.200
Ngày phát hành 10/08/2016

 

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – QUYCHE BAN DAUGIA

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – THONG BAO BAN DAU GIA

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – MAUDON

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – BCTC 2012

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – BCTC 2013

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – BCTC 2014

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – BCTC 2015

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – Biwase_Ban CBTT_final

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – Biwase_Prospectus_final

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – DUTHAO DIEULE TOCHUC &HOATDONG

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – GIAY DANGKY KD

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – PHUONGAN CPH_final

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – QD 1727_Phe duyet PA CPH

20160713_20160713 – CTY CAPTHOATNUOC – MT BINHDUONG – QD 4295_Co phan hoa DN

Chia sẻ clipboard facebook
goolge