Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

01/07/2014 - 14:13

CTCP CK Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Thời gian đăng ký 01/07/2014 đến 17/07/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá 15 giờ ngày 23/07/2014.

Thông tin về tổ chức phát hành Vocarimex

1 Ngày đấu giá 25/07/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Tổng công ty công nghiệp dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV
4 Vốn điều lệ 1.218.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 37.901.500
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 37.901.500
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 11.300
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 379.015.000.000
12 Số mức giá 1

Vocarimex_CBTT_Final_English_26062014

20140627 – CBTT Vocarimex

20140627 – MAUDON – VOCARIMEX

20140627 – QUYCHE BAN DAUGIA VOCARIMEX

20140627 – Vocarimex_ThongBaoDauGiaLandau

BCTC 2013-01(1)

BCTC 2013-02

BCTC 2013-03

BCTC VOCA 2011

BCTC VOCA 2012

CV 446 QD PHE DUYET PACPH

CV 4100 Ban CP Voca

Du thao Dieu le TCty CP Vocarimex

QD 5318 PHE DUYET GIA BAN NDTCL

Chia sẻ clipboard facebook
goolge