Flower
 • VN-Index

  1154.15

  0.3 (+0.03%)
 • HNX-Index

  236.35

  0.51 (+0.22%)
 • UPCOM-Index

  88.78

  0.05 (+0.06%)
 • VN30-Index

  1166.26

  -2.34 (-0.2%)
 • VNDiamond

  1845.9

  11.44 (+0.62%)
 • VNFinlead

  1852.52

  -8.72 (-0.47%)
 • VNMidcap

  1644.08

  1.67 (+0.1%)
 • VNSmallcap

  1365.24

  3.22 (+0.24%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

11/03/2010 - 16:43

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Ngày 11/03/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 325/SGDHCM-NYchấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC) được niêm yết 54.838.905 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cũng xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:
– Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 18/03/2010