Flower
 • VN-Index

  1079.61

  2.02 (+0.19%)
 • HNX-Index

  216.35

  1.04 (+0.48%)
 • UPCOM-Index

  75.47

  0.59 (+0.79%)
 • VN30-Index

  1093.37

  -0.11 (-0.01%)
 • VNDiamond

  1665.18

  -7.29 (-0.44%)
 • VNFinlead

  1573.34

  7.38 (+0.47%)
 • VNMidcap

  1352.9

  5.84 (+0.43%)
 • VNSmallcap

  1126.92

  5.89 (+0.53%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

11/03/2010 - 16:43

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết về nguyên tắc của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Ngày 11/03/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 325/SGDHCM-NYchấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC) được niêm yết 54.838.905 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cũng xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:
– Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 18/03/2010