Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I

Thông báo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I

11/01/2016 - 14:21

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MAÕCK SAØN GD TYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1 ACB HNX 50% 50%
2 API HNX 70% 30%
3 BCC HNX 70% 30%
4 BII HNX 70% 30%
5 CEO HNX 70% 30%
6 CTS HNX 70% 30%
7 CVT HNX 70% 30%
8 DBC HNX 50% 50%
9 DPC HNX 60% 40%
10 DXP HNX 70% 30%
11 EBS HNX 70% 30%
12 FIT HNX 70% 30%
13 HLD HNX 60% 40%
14 HMH HNX 60% 40%
15 HOM HNX 70% 30%
16 HUT HNX 60% 40%
17 ITQ HNX 70% 30%
18 KLF HNX 60% 40%
19 LHC HNX 70% 30%
20 MCC HNX 60% 40%
21 NDF HNX 70% 30%
22 NDN HNX 70% 30%
23 NTP HNX 60% 40%
24 PGS HNX 60% 40%
25 PIV HNX 60% 40%
26 PLC HNX 60% 40%
27 PMS HNX 60% 40%
28 PVB HNX 60% 40%
29 PVC HNX 60% 40%
30 PVE HNX 70% 30%
31 PVI HNX 70% 30%
32 PVS HNX 50% 50%
33 S99 HNX 70% 30%
34 SCR HNX 70% 30%
35 SD5 HNX 70% 30%
36 SD6 HNX 70% 30%
37 SD9 HNX 70% 30%
38 SDT HNX 70% 30%
39 SHB HNX 50% 50%
40 TC6 HNX 80% 20%
41 TIG HNX 70% 30%
42 TNG HNX 60% 40%
43 UNI HNX 60% 40%
44 VCG HNX 70% 30%
45 VCS HNX 60% 40%
46 VGS HNX 60% 40%
47 VIX HNX 70% 30%
48 VKC HNX 70% 30%
49 VND HNX 60% 40%

 

 

 

 

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MAÕCK SAØN GD TYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1 ACC HOSE 50% 50%
2 ANV HOSE 70% 30%
3 ASM HOSE 70% 30%
4 BCE HOSE 70% 30%
5 BCI HOSE 80% 20%
6 BGM HOSE 70% 30%
7 BHS HOSE 70% 30%
8 BIC HOSE 70% 30%
9 BID HOSE 50% 50%
10 BMC HOSE 70% 30%
11 BMI HOSE 70% 30%
12 BMP HOSE 70% 30%
13 BVH HOSE 50% 50%
14 CCL HOSE 80% 20%
15 CII HOSE 50% 50%
16 CNG HOSE 60% 40%
17 CSM HOSE 50% 50%
18 CTD HOSE 70% 30%
19 CTG HOSE 50% 50%
20 DAG HOSE 60% 40%
21 DCL HOSE 70% 30%
22 DHA HOSE 70% 30%
23 DHC HOSE 70% 30%
24 DHG HOSE 70% 30%
25 DHM HOSE 70% 30%
26 DIC HOSE 60% 40%
27 DIG HOSE 60% 40%
28 DLG HOSE 60% 40%
29 DMC HOSE 70% 30%
30 DPM HOSE 50% 50%
31 DPR HOSE 60% 40%
32 DQC HOSE 60% 40%
33 DRC HOSE 60% 40%
34 DXG HOSE 60% 40%
35 EIB HOSE 50% 50%
36 FCM HOSE 60% 40%
37 FCN HOSE 60% 40%
38 FDC HOSE 80% 20%
39 FLC HOSE 60% 40%
40 FMC HOSE 60% 40%
41 FPT HOSE 50% 50%
42 GAS HOSE 50% 50%
43 GMC HOSE 70% 30%
44 GMD HOSE 50% 50%
45 GTA HOSE 70% 30%
46 GTN HOSE 60% 40%
47 GIL HOSE 70% 30%
48 HAG HOSE 50% 50%
49 HAI HOSE 60% 40%
50 HAP HOSE 60% 40%
51 HAR HOSE 60% 40%
52 HBC HOSE 60% 40%
53 HCM HOSE 50% 50%
54 HDC HOSE 80% 20%
55 HDG HOSE 70% 30%
56 HHS HOSE 60% 40%
57 HPG HOSE 60% 40%
58 HQC HOSE 70% 30%
59 HSG HOSE 70% 30%
60 HT1 HOSE 60% 40%
61 HTI HOSE 70% 30%
62 HTV HOSE 70% 30%
63 HVG HOSE 60% 40%
64 ICF HOSE 80% 20%
65 IDI HOSE 70% 30%
66 IJC HOSE 60% 40%
67 IMP HOSE 70% 30%
68 ITA HOSE 60% 40%
69 ITD HOSE 60% 40%
70 KBC HOSE 60% 40%
71 KDC HOSE 50% 50%
72 KDH HOSE 70% 30%
73 KSA HOSE 60% 40%
74 KSB HOSE 50% 50%
75 KHA HOSE 70% 30%
76 LGC HOSE 70% 30%
77 LGL HOSE 80% 20%
78 LSS HOSE 70% 30%
79 MBB HOSE 50% 50%
80 MSN HOSE 70% 30%
81 MWG HOSE 70% 30%
82 NBB HOSE 60% 40%
83 NNC HOSE 70% 30%
84 NT2 HOSE 60% 40%
85 NTL HOSE 60% 40%
86 NHS HOSE 70% 30%
87 PAC HOSE 60% 40%
88 PDR HOSE 70% 30%
89 PET HOSE 50% 50%
90 PGC HOSE 60% 40%
91 PGD HOSE 60% 40%
92 PNJ HOSE 60% 40%
93 PPC HOSE 60% 40%
94 PPI HOSE 70% 30%
95 PVD HOSE 50% 50%
96 PVT HOSE 60% 40%
97 PXS HOSE 60% 40%
98 PHR HOSE 70% 30%
99 QCG HOSE 80% 20%
100 RAL HOSE 70% 30%
101 REE HOSE 50% 50%
102 SAM HOSE 60% 40%
103 SBA HOSE 70% 30%
104 SBT HOSE 70% 30%
105 SFI HOSE 70% 30%
106 SHI HOSE 70% 30%
107 SJD HOSE 70% 30%
108 SRC HOSE 70% 30%
109 SSI HOSE 50% 50%
110 STB HOSE 50% 50%
111 SVC HOSE 60% 40%
112 SZL HOSE 70% 30%
113 TAC HOSE 70% 30%
114 TCL HOSE 80% 20%
115 TCM HOSE 60% 40%
116 TCO HOSE 70% 30%
117 TDC HOSE 60% 40%
118 TIE HOSE 80% 20%
119 TLH HOSE 70% 30%
120 TMT HOSE 70% 30%
121 TNC HOSE 60% 40%
122 TNT HOSE 70% 30%
123 TPC HOSE 80% 20%
124 TS4 HOSE 70% 30%
125 TSC HOSE 70% 30%
126 TTF HOSE 60% 40%
127 TRC HOSE 60% 40%
128 UIC HOSE 70% 30%
129 VCB HOSE 50% 50%
130 VHC HOSE 60% 40%
131 VHG HOSE 60% 40%
132 VIC HOSE 50% 50%
133 VIP HOSE 60% 40%
134 VNE HOSE 70% 30%
135 VNM HOSE 50% 50%
136 VNS HOSE 60% 40%
137 VSC HOSE 60% 40%
138 VSH HOSE 60% 40%
139 VSI HOSE 70% 30%
140 VTO HOSE 60% 40%

 

Ngày hiệu lực:   11/01/2016  đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge