Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo danh mục ký quỹ quý 2 năm 2016

Thông báo danh mục ký quỹ quý 2 năm 2016

08/04/2016 - 14:11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMAÕCKSAØN GDTYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1ACBHNX50%50%
2BCCHNX70%30%
3BIIHNX70%30%
4CEOHNX70%30%
5CTSHNX70%30%
6CVTHNX70%30%
7DBCHNX50%50%
8DHPHNX70%30%
9DPCHNX60%40%
10DXPHNX70%30%
11EBSHNX70%30%
12HLDHNX60%40%
13HMHHNX60%40%
14HOMHNX70%30%
15HUTHNX60%40%
16ITQHNX70%30%
17KLFHNX60%40%
18KSQHNX80%20%
19LHCHNX70%30%
20MCCHNX60%40%
21NDFHNX70%30%
22NDNHNX70%30%
23NTPHNX60%40%
24PGSHNX60%40%
25PIVHNX60%40%
26PLCHNX60%40%
27PMSHNX60%40%
28PVBHNX60%40%
29PVCHNX60%40%
30PVEHNX70%30%
31PVIHNX70%30%
32PVSHNX50%50%
33S55HNX70%30%
34S99HNX70%30%
35SCRHNX70%30%
36SD5HNX70%30%
37SD6HNX70%30%
38SD9HNX70%30%
39SDTHNX70%30%
40SHBHNX50%50%
41TC6HNX80%20%
42TIGHNX70%30%
43TNGHNX60%40%
44UNIHNX60%40%
45VCGHNX70%30%
46VCSHNX60%40%
47VGSHNX60%40%
48VIXHNX70%30%
49VKCHNX70%30%
50VNDHNX60%40%

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMAÕCKSAØN GDTYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1ACCHOSE50%50%
2ANVHOSE70%30%
3ASMHOSE70%30%
4BCEHOSE70%30%
5BCIHOSE80%20%
6BGMHOSE70%30%
7BHSHOSE70%30%
8BICHOSE70%30%
9BIDHOSE50%50%
10BMCHOSE70%30%
11BMIHOSE70%30%
12BMPHOSE70%30%
13BVHHOSE50%50%
14CCLHOSE80%20%
15CIIHOSE50%50%
16CNGHOSE60%40%
17CSMHOSE50%50%
18CTDHOSE70%30%
19CTGHOSE50%50%
20DAGHOSE60%40%
21DCLHOSE70%30%
22DHAHOSE70%30%
23DHCHOSE70%30%
24DHGHOSE70%30%
25DHMHOSE70%30%
26DICHOSE60%40%
27DIGHOSE60%40%
28DLGHOSE60%40%
29DMCHOSE70%30%
30DPMHOSE50%50%
31DPRHOSE60%40%
32DQCHOSE60%40%
33DRCHOSE60%40%
34DXGHOSE60%40%
35FCMHOSE60%40%
36FCNHOSE60%40%
37FDCHOSE80%20%
38FITHOSE70%30%
39FLCHOSE60%40%
40FMCHOSE60%40%
41FPTHOSE50%50%
42GASHOSE50%50%
43GMCHOSE70%30%
44GMDHOSE50%50%
45GTAHOSE70%30%
46GTNHOSE60%40%
47GILHOSE70%30%
48HAGHOSE70%30%
49HAHHOSE70%30%
50HAIHOSE60%40%
51HAPHOSE60%40%
52HARHOSE60%40%
53HBCHOSE60%40%
54HCMHOSE50%50%
55HDCHOSE80%20%
56HDGHOSE70%30%
57HHSHOSE60%40%
58HPGHOSE60%40%
59HQCHOSE70%30%
60HSGHOSE70%30%
61HT1HOSE60%40%
62HTIHOSE70%30%
63HTVHOSE70%30%
64HVGHOSE60%40%
65ICFHOSE80%20%
66IDIHOSE70%30%
67IJCHOSE60%40%
68IMPHOSE70%30%
69ITAHOSE60%40%
70ITDHOSE60%40%
71KBCHOSE60%40%
72KDCHOSE50%50%
73KDHHOSE70%30%
74KSAHOSE60%40%
75KSBHOSE50%50%
76KHAHOSE70%30%
77LGCHOSE70%30%
78LGLHOSE80%20%
79LSSHOSE70%30%
80MBBHOSE50%50%
81MSNHOSE70%30%
82MWGHOSE70%30%
83NBBHOSE60%40%
84NNCHOSE70%30%
85NT2HOSE60%40%
86NTLHOSE60%40%
87PACHOSE60%40%
88PDRHOSE70%30%
89PETHOSE50%50%
90PGCHOSE60%40%
91PGDHOSE60%40%
92PNJHOSE60%40%
93PPCHOSE60%40%
94PPIHOSE70%30%
95PVDHOSE50%50%
96PVTHOSE60%40%
97PXSHOSE60%40%
98PHRHOSE70%30%
99QCGHOSE80%20%
100RALHOSE70%30%
101REEHOSE50%50%
102SAMHOSE60%40%
103SBAHOSE70%30%
104SBTHOSE70%30%
105SFIHOSE70%30%
106SHIHOSE70%30%
107SJDHOSE70%30%
108SRCHOSE70%30%
109SSIHOSE50%50%
110STBHOSE50%50%
111SVCHOSE60%40%
112SZLHOSE70%30%
113TACHOSE70%30%
114TCLHOSE80%20%
115TCMHOSE60%40%
116TCOHOSE70%30%
117TDCHOSE60%40%
118TIEHOSE80%20%
119TMTHOSE70%30%
120TNCHOSE60%40%
121TNTHOSE70%30%
122TPCHOSE80%20%
123TS4HOSE70%30%
124TSCHOSE70%30%
125TTFHOSE60%40%
126TRCHOSE60%40%
127UICHOSE70%30%
128VCBHOSE50%50%
129VHCHOSE60%40%
130VHGHOSE60%40%
131VICHOSE50%50%
132VIPHOSE60%40%
133VNEHOSE70%30%
134VNMHOSE50%50%
135VNSHOSE60%40%
136VSCHOSE60%40%
137VSHHOSE60%40%
138VSIHOSE70%30%
139VTOHOSE60%40%

Ngày hiệu lực:   08/04/2016  đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge
error: