Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo danh mục ký quỹ quý 2 năm 2016

Thông báo danh mục ký quỹ quý 2 năm 2016

08/04/2016 - 14:11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MAÕCK SAØN GD TYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1 ACB HNX 50% 50%
2 BCC HNX 70% 30%
3 BII HNX 70% 30%
4 CEO HNX 70% 30%
5 CTS HNX 70% 30%
6 CVT HNX 70% 30%
7 DBC HNX 50% 50%
8 DHP HNX 70% 30%
9 DPC HNX 60% 40%
10 DXP HNX 70% 30%
11 EBS HNX 70% 30%
12 HLD HNX 60% 40%
13 HMH HNX 60% 40%
14 HOM HNX 70% 30%
15 HUT HNX 60% 40%
16 ITQ HNX 70% 30%
17 KLF HNX 60% 40%
18 KSQ HNX 80% 20%
19 LHC HNX 70% 30%
20 MCC HNX 60% 40%
21 NDF HNX 70% 30%
22 NDN HNX 70% 30%
23 NTP HNX 60% 40%
24 PGS HNX 60% 40%
25 PIV HNX 60% 40%
26 PLC HNX 60% 40%
27 PMS HNX 60% 40%
28 PVB HNX 60% 40%
29 PVC HNX 60% 40%
30 PVE HNX 70% 30%
31 PVI HNX 70% 30%
32 PVS HNX 50% 50%
33 S55 HNX 70% 30%
34 S99 HNX 70% 30%
35 SCR HNX 70% 30%
36 SD5 HNX 70% 30%
37 SD6 HNX 70% 30%
38 SD9 HNX 70% 30%
39 SDT HNX 70% 30%
40 SHB HNX 50% 50%
41 TC6 HNX 80% 20%
42 TIG HNX 70% 30%
43 TNG HNX 60% 40%
44 UNI HNX 60% 40%
45 VCG HNX 70% 30%
46 VCS HNX 60% 40%
47 VGS HNX 60% 40%
48 VIX HNX 70% 30%
49 VKC HNX 70% 30%
50 VND HNX 60% 40%

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MAÕCK SAØN GD TYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1 ACC HOSE 50% 50%
2 ANV HOSE 70% 30%
3 ASM HOSE 70% 30%
4 BCE HOSE 70% 30%
5 BCI HOSE 80% 20%
6 BGM HOSE 70% 30%
7 BHS HOSE 70% 30%
8 BIC HOSE 70% 30%
9 BID HOSE 50% 50%
10 BMC HOSE 70% 30%
11 BMI HOSE 70% 30%
12 BMP HOSE 70% 30%
13 BVH HOSE 50% 50%
14 CCL HOSE 80% 20%
15 CII HOSE 50% 50%
16 CNG HOSE 60% 40%
17 CSM HOSE 50% 50%
18 CTD HOSE 70% 30%
19 CTG HOSE 50% 50%
20 DAG HOSE 60% 40%
21 DCL HOSE 70% 30%
22 DHA HOSE 70% 30%
23 DHC HOSE 70% 30%
24 DHG HOSE 70% 30%
25 DHM HOSE 70% 30%
26 DIC HOSE 60% 40%
27 DIG HOSE 60% 40%
28 DLG HOSE 60% 40%
29 DMC HOSE 70% 30%
30 DPM HOSE 50% 50%
31 DPR HOSE 60% 40%
32 DQC HOSE 60% 40%
33 DRC HOSE 60% 40%
34 DXG HOSE 60% 40%
35 FCM HOSE 60% 40%
36 FCN HOSE 60% 40%
37 FDC HOSE 80% 20%
38 FIT HOSE 70% 30%
39 FLC HOSE 60% 40%
40 FMC HOSE 60% 40%
41 FPT HOSE 50% 50%
42 GAS HOSE 50% 50%
43 GMC HOSE 70% 30%
44 GMD HOSE 50% 50%
45 GTA HOSE 70% 30%
46 GTN HOSE 60% 40%
47 GIL HOSE 70% 30%
48 HAG HOSE 70% 30%
49 HAH HOSE 70% 30%
50 HAI HOSE 60% 40%
51 HAP HOSE 60% 40%
52 HAR HOSE 60% 40%
53 HBC HOSE 60% 40%
54 HCM HOSE 50% 50%
55 HDC HOSE 80% 20%
56 HDG HOSE 70% 30%
57 HHS HOSE 60% 40%
58 HPG HOSE 60% 40%
59 HQC HOSE 70% 30%
60 HSG HOSE 70% 30%
61 HT1 HOSE 60% 40%
62 HTI HOSE 70% 30%
63 HTV HOSE 70% 30%
64 HVG HOSE 60% 40%
65 ICF HOSE 80% 20%
66 IDI HOSE 70% 30%
67 IJC HOSE 60% 40%
68 IMP HOSE 70% 30%
69 ITA HOSE 60% 40%
70 ITD HOSE 60% 40%
71 KBC HOSE 60% 40%
72 KDC HOSE 50% 50%
73 KDH HOSE 70% 30%
74 KSA HOSE 60% 40%
75 KSB HOSE 50% 50%
76 KHA HOSE 70% 30%
77 LGC HOSE 70% 30%
78 LGL HOSE 80% 20%
79 LSS HOSE 70% 30%
80 MBB HOSE 50% 50%
81 MSN HOSE 70% 30%
82 MWG HOSE 70% 30%
83 NBB HOSE 60% 40%
84 NNC HOSE 70% 30%
85 NT2 HOSE 60% 40%
86 NTL HOSE 60% 40%
87 PAC HOSE 60% 40%
88 PDR HOSE 70% 30%
89 PET HOSE 50% 50%
90 PGC HOSE 60% 40%
91 PGD HOSE 60% 40%
92 PNJ HOSE 60% 40%
93 PPC HOSE 60% 40%
94 PPI HOSE 70% 30%
95 PVD HOSE 50% 50%
96 PVT HOSE 60% 40%
97 PXS HOSE 60% 40%
98 PHR HOSE 70% 30%
99 QCG HOSE 80% 20%
100 RAL HOSE 70% 30%
101 REE HOSE 50% 50%
102 SAM HOSE 60% 40%
103 SBA HOSE 70% 30%
104 SBT HOSE 70% 30%
105 SFI HOSE 70% 30%
106 SHI HOSE 70% 30%
107 SJD HOSE 70% 30%
108 SRC HOSE 70% 30%
109 SSI HOSE 50% 50%
110 STB HOSE 50% 50%
111 SVC HOSE 60% 40%
112 SZL HOSE 70% 30%
113 TAC HOSE 70% 30%
114 TCL HOSE 80% 20%
115 TCM HOSE 60% 40%
116 TCO HOSE 70% 30%
117 TDC HOSE 60% 40%
118 TIE HOSE 80% 20%
119 TMT HOSE 70% 30%
120 TNC HOSE 60% 40%
121 TNT HOSE 70% 30%
122 TPC HOSE 80% 20%
123 TS4 HOSE 70% 30%
124 TSC HOSE 70% 30%
125 TTF HOSE 60% 40%
126 TRC HOSE 60% 40%
127 UIC HOSE 70% 30%
128 VCB HOSE 50% 50%
129 VHC HOSE 60% 40%
130 VHG HOSE 60% 40%
131 VIC HOSE 50% 50%
132 VIP HOSE 60% 40%
133 VNE HOSE 70% 30%
134 VNM HOSE 50% 50%
135 VNS HOSE 60% 40%
136 VSC HOSE 60% 40%
137 VSH HOSE 60% 40%
138 VSI HOSE 70% 30%
139 VTO HOSE 60% 40%

Ngày hiệu lực:   08/04/2016  đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge