Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo hủy tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú

Thông báo hủy tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú

05/10/2009 - 00:00

Ngày 02/10/2009, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú, không có nhà đầu tư nào tham gia đăng ký. Theo Điều 13 Quyết định số 116/QĐ-SGDHCM ngày 18/9/2009 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đàu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú, do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành. Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge