Flower
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo hủy tổ chức đấu giá Công ty Bến xe ôtô khách liên nội tỉnh Kon Tum

14/01/2010 - 00:00

Thông báo hủy tổ chức đấu giá Công ty Bến xe ôtô khách liên nội tỉnh Kon Tum

Ngày 12/01/2010, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Bến xe ôtô khách liên nội tỉnh Kon Tum, không có nhà đầu tư nào tham gia đăng ký. Theo Điều 13 Quyết định số 199/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2009 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Bến xe ôtô khách liên nội tỉnh Kon Tum, do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành.