Flower
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo hủy tổ chức đấu giá Công ty Phát triển Nhà Minh Hải

06/10/2008 - 00:00

Thông báo hủy tổ chức đấu giá Công ty Phát triển Nhà Minh Hải

Đến thời gian tổ chức đấu giá, chỉ có 01 phiếu đấu giá của nhà đầu tư Công ty CP Chứng khoán Vincom mang tới đấu giá. Căn cứ Điều 13 Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 12/09/2008 về Quy chế bán đấu giá của Công ty Phát triển Nhà Minh Hải thì không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành. Ban tổ chức đấu giá SGDCK TP.HCM xin thông báo hủy cuộc đấu giá của Công ty Phát triển Nhà Minh Hải.
Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các Đại lý để rút lại tiền cọc.  Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo.