Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Vận Tải Thủy Bộ Đồng Nai | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Vận Tải Thủy Bộ Đồng Nai

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Vận Tải Thủy Bộ Đồng Nai

30/01/2008 - 00:00

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Vận Tải Thủy Bộ Đồng Nai được tổ chức vào ngày 30/01/2008 như sau:
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Vận Tải Thủy Bộ Đồng Nai
Chia sẻ: