Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4 năm 2015 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4 năm 2015

08/10/2015 - 13:23

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4 năm 2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMÃ CKSÀN GDTỶ LỆ KÝ QUỸTỶ LỆ CHO VAY
1ACBHNX50%50%
2APIHNX70%30%
3BCCHNX70%30%
4BIIHNX70%30%
5CEOHNX70%30%
6CMIHNX70%30%
7CTSHNX70%30%
8CVTHNX70%30%
9DBCHNX50%50%
10DPCHNX60%40%
11DXPHNX70%30%
12EBSHNX70%30%
13FITHNX70%30%
14HLDHNX60%40%
15HMHHNX60%40%
16HOMHNX70%30%
17HUTHNX60%40%
18ITQHNX70%30%
19KLFHNX60%40%
20MCCHNX60%40%
21NDFHNX70%30%
22NDNHNX70%30%
23NTPHNX60%40%
24PGSHNX60%40%
25PLCHNX60%40%
26PMSHNX60%40%
27PVBHNX60%40%
28PVCHNX60%40%
29PVEHNX70%30%
30PVIHNX70%30%
31PVSHNX50%50%
32S99HNX70%30%
33SCRHNX70%30%
34SD5HNX70%30%
35SD6HNX70%30%
36SD9HNX70%30%
37SDTHNX70%30%
38SHBHNX50%50%
39TC6HNX80%20%
40TIGHNX70%30%
41TNGHNX60%40%
42UNIHNX60%40%
43VCGHNX70%30%
44VCSHNX60%40%
45VGSHNX60%40%
46VKCHNX70%30%
47VNDHNX60%40%

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMAÕCKSAØN GDTYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1ACCHOSE50%50%
2ANVHOSE70%30%
3ASMHOSE70%30%
4BCEHOSE70%30%
5BCIHOSE80%20%
6BGMHOSE70%30%
7BHSHOSE70%30%
8BICHOSE70%30%
9BIDHOSE50%50%
10BMCHOSE70%30%
11BMIHOSE70%30%
12BMPHOSE70%30%
13BVHHOSE50%50%
14CCLHOSE80%20%
15CIIHOSE50%50%
16CNGHOSE60%40%
17CSMHOSE50%50%
18CTDHOSE70%30%
19CTGHOSE50%50%
20DCLHOSE70%30%
21DHAHOSE70%30%
22DHCHOSE70%30%
23DHGHOSE70%30%
24DICHOSE60%40%
25DIGHOSE60%40%
26DLGHOSE60%40%
27DMCHOSE70%30%
28DPMHOSE50%50%
29DPRHOSE60%40%
30DQCHOSE60%40%
31DRCHOSE60%40%
32DXGHOSE60%40%
33EIBHOSE50%50%
34FCMHOSE60%40%
35FCNHOSE60%40%
36FDCHOSE80%20%
37FLCHOSE60%40%
38FMCHOSE60%40%
39FPTHOSE50%50%
40GASHOSE50%50%
41GMCHOSE70%30%
42GMDHOSE50%50%
43GTAHOSE70%30%
44GTNHOSE60%40%
45GILHOSE70%30%
46HAGHOSE50%50%
47HAIHOSE60%40%
48HAPHOSE60%40%
49HARHOSE60%40%
50HBCHOSE60%40%
51HCMHOSE50%50%
52HDCHOSE80%20%
53HDGHOSE70%30%
54HHSHOSE80%20%
55HPGHOSE60%40%
56HQCHOSE70%30%
57HSGHOSE70%30%
58HT1HOSE60%40%
59HTIHOSE70%30%
60HTVHOSE70%30%
61HVGHOSE60%40%
62ICFHOSE80%20%
63IDIHOSE70%30%
64IJCHOSE60%40%
65IMPHOSE70%30%
66ITAHOSE60%40%
67ITDHOSE60%40%
68KBCHOSE60%40%
69KDCHOSE50%50%
70KDHHOSE70%30%
71KSAHOSE60%40%
72KSBHOSE50%50%
73KHAHOSE70%30%
74LGCHOSE70%30%
75LSSHOSE70%30%
76MBBHOSE50%50%
77MSNHOSE70%30%
78MWGHOSE70%30%
79NBBHOSE60%40%
80NNCHOSE70%30%
81NTLHOSE60%40%
82NHSHOSE70%30%
83PACHOSE60%40%
84PDRHOSE70%30%
85PETHOSE50%50%
86PGCHOSE60%40%
87PGDHOSE60%40%
88PNJHOSE60%40%
89PPCHOSE60%40%
90PPIHOSE70%30%
91PVDHOSE50%50%
92PVTHOSE60%40%
93PXSHOSE60%40%
94PHRHOSE70%30%
95QCGHOSE80%20%
96RALHOSE70%30%
97REEHOSE50%50%
98SAMHOSE60%40%
99SBAHOSE70%30%
100SBTHOSE70%30%
101SFIHOSE70%30%
102SHIHOSE70%30%
103SJDHOSE70%30%
104SRCHOSE70%30%
105SSIHOSE50%50%
106STBHOSE50%50%
107SVCHOSE60%40%
108SZLHOSE70%30%
109TACHOSE70%30%
110TCLHOSE80%20%
111TCMHOSE60%40%
112TCOHOSE70%30%
113TDCHOSE60%40%
114TIEHOSE80%20%
115TLHHOSE70%30%
116TMTHOSE70%30%
117TNCHOSE60%40%
118TNTHOSE70%30%
119TPCHOSE80%20%
120TS4HOSE70%30%
121TSCHOSE70%30%
122TTFHOSE60%40%
123TRCHOSE60%40%
124UICHOSE70%30%
125VCBHOSE50%50%
126VHCHOSE60%40%
127VHGHOSE60%40%
128VICHOSE50%50%
129VIPHOSE60%40%
130VNEHOSE70%30%
131VNMHOSE50%50%
132VNSHOSE60%40%
133VSCHOSE60%40%
134VSHHOSE60%40%
135VTOHOSE60%40%
136VSIHOSE70%30%

 

Ngày hiệu lực:   08/10/2015 đến khi có thông báo mới.