Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4 năm 2015

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4 năm 2015

08/10/2015 - 13:23

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MÃ CK SÀN GD TỶ LỆ KÝ QUỸ TỶ LỆ CHO VAY
1 ACB HNX 50% 50%
2 API HNX 70% 30%
3 BCC HNX 70% 30%
4 BII HNX 70% 30%
5 CEO HNX 70% 30%
6 CMI HNX 70% 30%
7 CTS HNX 70% 30%
8 CVT HNX 70% 30%
9 DBC HNX 50% 50%
10 DPC HNX 60% 40%
11 DXP HNX 70% 30%
12 EBS HNX 70% 30%
13 FIT HNX 70% 30%
14 HLD HNX 60% 40%
15 HMH HNX 60% 40%
16 HOM HNX 70% 30%
17 HUT HNX 60% 40%
18 ITQ HNX 70% 30%
19 KLF HNX 60% 40%
20 MCC HNX 60% 40%
21 NDF HNX 70% 30%
22 NDN HNX 70% 30%
23 NTP HNX 60% 40%
24 PGS HNX 60% 40%
25 PLC HNX 60% 40%
26 PMS HNX 60% 40%
27 PVB HNX 60% 40%
28 PVC HNX 60% 40%
29 PVE HNX 70% 30%
30 PVI HNX 70% 30%
31 PVS HNX 50% 50%
32 S99 HNX 70% 30%
33 SCR HNX 70% 30%
34 SD5 HNX 70% 30%
35 SD6 HNX 70% 30%
36 SD9 HNX 70% 30%
37 SDT HNX 70% 30%
38 SHB HNX 50% 50%
39 TC6 HNX 80% 20%
40 TIG HNX 70% 30%
41 TNG HNX 60% 40%
42 UNI HNX 60% 40%
43 VCG HNX 70% 30%
44 VCS HNX 60% 40%
45 VGS HNX 60% 40%
46 VKC HNX 70% 30%
47 VND HNX 60% 40%

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT MAÕCK SAØN GD TYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1 ACC HOSE 50% 50%
2 ANV HOSE 70% 30%
3 ASM HOSE 70% 30%
4 BCE HOSE 70% 30%
5 BCI HOSE 80% 20%
6 BGM HOSE 70% 30%
7 BHS HOSE 70% 30%
8 BIC HOSE 70% 30%
9 BID HOSE 50% 50%
10 BMC HOSE 70% 30%
11 BMI HOSE 70% 30%
12 BMP HOSE 70% 30%
13 BVH HOSE 50% 50%
14 CCL HOSE 80% 20%
15 CII HOSE 50% 50%
16 CNG HOSE 60% 40%
17 CSM HOSE 50% 50%
18 CTD HOSE 70% 30%
19 CTG HOSE 50% 50%
20 DCL HOSE 70% 30%
21 DHA HOSE 70% 30%
22 DHC HOSE 70% 30%
23 DHG HOSE 70% 30%
24 DIC HOSE 60% 40%
25 DIG HOSE 60% 40%
26 DLG HOSE 60% 40%
27 DMC HOSE 70% 30%
28 DPM HOSE 50% 50%
29 DPR HOSE 60% 40%
30 DQC HOSE 60% 40%
31 DRC HOSE 60% 40%
32 DXG HOSE 60% 40%
33 EIB HOSE 50% 50%
34 FCM HOSE 60% 40%
35 FCN HOSE 60% 40%
36 FDC HOSE 80% 20%
37 FLC HOSE 60% 40%
38 FMC HOSE 60% 40%
39 FPT HOSE 50% 50%
40 GAS HOSE 50% 50%
41 GMC HOSE 70% 30%
42 GMD HOSE 50% 50%
43 GTA HOSE 70% 30%
44 GTN HOSE 60% 40%
45 GIL HOSE 70% 30%
46 HAG HOSE 50% 50%
47 HAI HOSE 60% 40%
48 HAP HOSE 60% 40%
49 HAR HOSE 60% 40%
50 HBC HOSE 60% 40%
51 HCM HOSE 50% 50%
52 HDC HOSE 80% 20%
53 HDG HOSE 70% 30%
54 HHS HOSE 80% 20%
55 HPG HOSE 60% 40%
56 HQC HOSE 70% 30%
57 HSG HOSE 70% 30%
58 HT1 HOSE 60% 40%
59 HTI HOSE 70% 30%
60 HTV HOSE 70% 30%
61 HVG HOSE 60% 40%
62 ICF HOSE 80% 20%
63 IDI HOSE 70% 30%
64 IJC HOSE 60% 40%
65 IMP HOSE 70% 30%
66 ITA HOSE 60% 40%
67 ITD HOSE 60% 40%
68 KBC HOSE 60% 40%
69 KDC HOSE 50% 50%
70 KDH HOSE 70% 30%
71 KSA HOSE 60% 40%
72 KSB HOSE 50% 50%
73 KHA HOSE 70% 30%
74 LGC HOSE 70% 30%
75 LSS HOSE 70% 30%
76 MBB HOSE 50% 50%
77 MSN HOSE 70% 30%
78 MWG HOSE 70% 30%
79 NBB HOSE 60% 40%
80 NNC HOSE 70% 30%
81 NTL HOSE 60% 40%
82 NHS HOSE 70% 30%
83 PAC HOSE 60% 40%
84 PDR HOSE 70% 30%
85 PET HOSE 50% 50%
86 PGC HOSE 60% 40%
87 PGD HOSE 60% 40%
88 PNJ HOSE 60% 40%
89 PPC HOSE 60% 40%
90 PPI HOSE 70% 30%
91 PVD HOSE 50% 50%
92 PVT HOSE 60% 40%
93 PXS HOSE 60% 40%
94 PHR HOSE 70% 30%
95 QCG HOSE 80% 20%
96 RAL HOSE 70% 30%
97 REE HOSE 50% 50%
98 SAM HOSE 60% 40%
99 SBA HOSE 70% 30%
100 SBT HOSE 70% 30%
101 SFI HOSE 70% 30%
102 SHI HOSE 70% 30%
103 SJD HOSE 70% 30%
104 SRC HOSE 70% 30%
105 SSI HOSE 50% 50%
106 STB HOSE 50% 50%
107 SVC HOSE 60% 40%
108 SZL HOSE 70% 30%
109 TAC HOSE 70% 30%
110 TCL HOSE 80% 20%
111 TCM HOSE 60% 40%
112 TCO HOSE 70% 30%
113 TDC HOSE 60% 40%
114 TIE HOSE 80% 20%
115 TLH HOSE 70% 30%
116 TMT HOSE 70% 30%
117 TNC HOSE 60% 40%
118 TNT HOSE 70% 30%
119 TPC HOSE 80% 20%
120 TS4 HOSE 70% 30%
121 TSC HOSE 70% 30%
122 TTF HOSE 60% 40%
123 TRC HOSE 60% 40%
124 UIC HOSE 70% 30%
125 VCB HOSE 50% 50%
126 VHC HOSE 60% 40%
127 VHG HOSE 60% 40%
128 VIC HOSE 50% 50%
129 VIP HOSE 60% 40%
130 VNE HOSE 70% 30%
131 VNM HOSE 50% 50%
132 VNS HOSE 60% 40%
133 VSC HOSE 60% 40%
134 VSH HOSE 60% 40%
135 VTO HOSE 60% 40%
136 VSI HOSE 70% 30%

 

Ngày hiệu lực:   08/10/2015 đến khi có thông báo mới.

 

Chia sẻ clipboard facebook
goolge